S4Financials Copyright en Disclaimer

Copyright

Op de inhoud van de webpagina’s van Solutions for Financials en op onze eigen logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, de site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen aan anderen, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming  is verleend door Solutions for Financials B.V.

Disclaimer

De website van Solutions for Financials is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. Solutions for Financials is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via INFO@S4FINANCIALS.COM.

Solutions for Financials B.V.
Postbus 137, 1250 AC Laren, Nederland
The Netherlands KvK: 57735875
Btw: NL8527.12.807.B01

© Copyright 2018 Solutions for Financials B.V.                      

Alle rechten voorbehouden.